06 november 2020

Te weinig huur- en koopwoningen voor de lagere inkomens.

Bij de Algemene Beschouwingen op donderdag 5 november vroeg het CDA aandacht voor de financiële situatie van de gemeente, de coronacrisis, de positie van de dorpshuizen daarin en het tekort aan huur/koop woningen voor de lagere inkomens. Fractievoorzitter Karin Brouwer diende drie moties in.

Gewoonlijk worden de Algemene Beschouwingen in juni gehouden, zodat de voorstellen in de begroting van het jaar daarop verwerkt kunnen worden. Dit jaar was er vanwege de coronacrisis in juni slechts een kaderbrief verschenen, met daarin alleen de autonome ontwikkelingen. De algemene beschouwingen waren verplaatst naar november. Bij de behandeling van de begroting voor 2021 was er ruimte voor de partijen om hun beschouwingen naar voren te brengen.

Karin Brouwer vroeg aandacht voor de financiële situatie in De Wolden. Ombuigingen in het Sociale Domein zijn noodzakelijk om de lasten meer in evenwicht te brengen met de baten. Het gemeentefonds is voor de gemeente de belangrijkste bron van inkomsten. Het CDA vindt, dat de nijpende financiële situatie bij het Rijk onder de aandacht gebracht moet worden. Brouwer wilde van het college weten wat zij gedaan hebben om het rijk te overtuigen dat er meer geld moet komen.

Als gevolg van de coronacrisis draaien veel dorpshuizen een lagere omzet dan normaal. De vaste lasten blijven echter doorlopen. Het is voor besturen, bestaande uit vrijwilligers, een steeds grotere uitdaging om hun accommodatie draaiende te houden. Het CDA diende een motie in, waarin zij het college vroeg om actief in gesprek te gaan met besturen van dorpshuizen en samen met hen de financiële schade te inventariseren en deze af te zetten tegen de vergoedingen, die van het rijk worden ontvangen. 

Het CDA ziet dat de financiële positie van de gemeente verslechtert. Daarom is het nu geen goed idee om met veel voorstellen te komen, die extra investeringen of ruimte in de begroting vragen. Maar uiteraard hebben zijn er nog wel wensen.
Eén van die wensen is om te bouwen voor kleine huishoudens. Karin Brouwer: “We denken met name aan de jongeren, starters, en senioren. In onze gemeente zijn er bijna geen huizen te koop beneden de 180.000 euro. En duurdere huizen zijn vaak niet betaalbaar voor de mensen, die bijvoorbeeld net een inkomen boven de sociale huurgrens hebben. Maar ook huurwoningen zijn voor deze groep niet binnen bereik.”  Het CDA wilde weten of er locaties in de gemeente zijn waar bijvoorbeeld tiny houses, duurzame kleine woningen, gerealiseerd kunnen worden. De fractie diende hiervoor een motie in 

Het afgelopen jaar heeft Welzijn De Wolden samen met de gemeente een cadeaubon van bol.com  weggegeven als waardering voor de inzet van jonge mantelzorgers. Karin Brouwer: “Het CDA vindt dat, wanneer er een cadeaubon wordt uitgereikt, deze van eigen ondernemers moet zijn. Te besteden bij een winkel in De Wolden naar keuze. Een De Wolden Waardebon. Zo kun je als gemeente de eigen lokale ondernemers steunen. Zeker in deze tijden van corona geen overbodige luxe” Het CDA diende hiervoor de derde en laatste motie in.

Lees hier de volledige bijdrage van Karin Brouwer.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.