08 september 2021

Tiny Houses: een oplossing voor de woningnood.

De fractie van CDA De Wolden bracht begin september een werkbezoek bij Arnold en Marijke Kappert. Dit echtpaar specialiseert zich in het bouwen van tiny houses. Zij gaven de fractie uitleg en bespraken de problemen waar zij tegen aan lopen. De fractie bekeek in Zwartsluis een aantal kleine huisjes, die als vakantiewoning worden verhuurd.

Arnold en Marijke Kappert zijn erg geïnteresseerd in Tiny huisjes en zijn zich hierin gaan verdiepen. Vervolgens werd besloten om deze zelf te gaan bouwen. Inmiddels hebben zij meerdere kleine huisjes gebouwd. Het echtpaar geeft aan dat er een enorme aanvraag is naar deze woninkjes met één grote maar: er is te weinig bouwgrond! Veel jongeren maar ook zeker 30 en 40 plus willen Tiny wonen maar er is nergens grond te koop waar dit kan en mag, soms vind je iets maar is het voor maximaal 10 jaar. De gebouwde Tiny huisjes worden daarom nu verhuurd op een camping en enkele huisjes zijn verkocht.

In het gesprek werd informatie uitgewisseld. Er is krapte op de woningmarkt. Voor jongeren, maar ook voor ouderen, die kleiner willen gaan wonen zijn weinig woningen beschikbaar. Micro-appartementen of Tiny houses zouden mogelijk een oplossing kunnen geven, maar dan moet er wel grond beschikbaar zijn. Een projectontwikkelaar, die een dergelijk initiatief zou ondersteunen, zou partijen bij elkaar kunnen brengen. Bij het gesprek was ook Djamilla Kooiker aanwezig. Zij heeft bij de Zehnder Group Nederland haar afstudeerdopdracht gedaan naar ventilatiesystemen in tiny houses. Zij kon de fractie van deskundige informatie voorzien. Onder andere dat tiny houses, die permanent worden bewoond, aan het bouwbesluit moeten voldoen.

De CDA-fractie vroeg bij de Algemene Beschouwingen in november 2020 aandacht voor de krapte op de woningmarkt. Ze diende toen een motie in om locaties in De Wolden aan te wijzen, waarop Tiny Houses kunnen worden geplaatst. De gemeente zou een inventarisatie moeten doen naar locaties, waarbij gekeken moet worden naar gemeentelijke gronden. De motie heeft het echter niet gehaald, omdat andere partijen het initiatief niet steunden.
Fractievoorzitter Karin Brouwer: ”Het CDA blijft de wens houden om te bouwen voor kleine huishoudens. We denken met name aan jongeren, starters, en senioren. In onze gemeente zijn er bijna geen huizen te koop beneden de 180.000 euro. En duurdere huizen zijn vaak niet betaalbaar voor de mensen, die net een inkomen boven de sociale huurgrens hebben. Maar ook huurwoningen zijn voor deze groep niet bereikbaar”.
De fractie is nieuwsgierig hoe dit in andere gemeenten wordt opgepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.