01 november 2019

Vragen over verkeerssituatie Ruinen

In de raadsvergadering van 31 oktober stelde Tjalling de Wit vragen over de verkeersveiligheid op de hoek Brink-Westerstraat (Brink 41) te Ruinen. Op de betreffende locatie worden nieuwe appartementen gebouwd, wat tot verkeeronveilige situaties leidt en tot schade aan bomen. De fractie wilde weten of de gemeente op de hoogte was van de situatie en welke maatregelen zij gaat nemen om de situatie te verbeteren. Lees hier de volledige vragen.

Wethouder Mulder gaf aan dat de gemeente op de hoogte is van de verkeersituatie ter plekke. Via diverse kanalen komen meldingen over de situatie bij de gemeente binnen. Voor aanvang van de werkzaamheden was met de aannemer afgesproken dat de steigers niet op de rijbaan geplaatst zouden worden. In de praktijk blijkt nu dat het niet goed gaat. Juist in deze tijd van de maisoogst zijn er veel brede voertuigen op de weg, waardoor tegemoet komend verkeer elkaar niet meer kan passeren.
De wethouder gaf aan dat het probleem opnieuw bij de aannemer onder de aandacht is gebracht en dat deze maatregelen gaat nemen. Daarnaast zal de gemeente ook maatregelen nemen door het plaatsen van rood-witte schildjes. Er komt extra verlichting op de hekwerken, zodat deze ook in de avond- en nachturen goed zichtbaar zijn. En er komt een verkeersbord om de weggebruikers te attenderen op de wegversmalling. Om verdere schade aan de oude leilindes te voorkomen zal de aannemer spanommanteling bij de bomen aanbrengen.
Het CDA is tevreden dat het probleem serieus wordt opgepakt en dat er maatregelen door de gemeenten en de aannemer worden genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.