30 oktober 2020

Weinig ambitie in Actieplan Klimaat en Energie

Donderdag 29 oktober stelde de gemeenteraad het nieuwe Actieplan Klimaat en Energie vast. Het Nederlandse Klimaatakkoord vraagt om een lokale vertaling naar onze gemeente. Dit gebeurt met het Actieplan Klimaat en Energie. Hierin stelt de gemeente haar ambitie vast en koppelt die aan concrete acties waar in de komende jaren invulling aan gegeven wordt. Daarnaast geeft het Actieplan aan welke ontwikkelingen er zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de eigen ambitie van de gemeente. 

Ambitie
De Wolden wil in 2040 dat de gehele gebouwde omgeving van De Wolden energieneutraal is. Om dat te bereiken wil men het volgende realiseren: 
•    In 2030 het gasverbruik volledig verduurzamen
•    In 2030 70% duurzame elektriciteit opwekken
•    In 2040 de elektriciteitsvraag 100% duurzaam invullen.
Het Actieplan beschrijft hoe hier invulling aan gegeven wordt. Enerzijds gebeurt dat via concrete acties zoals in het Actieplan benoemd en anderzijds gebeurt dat door bijvoorbeeld de deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES) en in de Transitievisie Warmte.

Actieplan
“Over dit actieplan valt weer heel veel te zeggen, het is immers een heel breed gebied waar dit over gaat.” Met die woorden opende woordvoerder Tjalling de Wit zijn bijdrage aan de besluitvorming in de gemeenteraad. De Wit gaf aan dat een goede evaluatie van het vorige plan ontbrak en vroeg waarom dit niet gebeurd was. Het CDA ziet dat dat er de afgelopen periode niet voldoende is bereikt. Als dat gebrek aan ambitie niet wordt erkend, zal dit worden doorgezet, want ook het nieuwe plan is niet ambitieus genoeg vindt het CDA. 
Enkele voorbeelden: Elektrische laadpalen komen in het actieplan niet voor, terwijl in diverse dorpen op parkeerplaatsen, waar langer wordt geparkeerd, de laadpalen nog steeds niet zijn gerealiseerd. Ook wordt de woonpas te risicovol bevonden. Wat zijn nu nog de mogelijkheden voor doelgroepen met een kleine of lege beurs? 

Goede communicatie
De Wit hamerde vooral op een goede communicatie met de inwoners. “De bewoners van De Wolden zijn ook nog niet mee. Er komt een grote communicatie-ronde. Maar concrete zaken maken bewoners enthousiast. Uit de projecten van EnergiekAnsen blijkt dat een visie, ofwel een stip op de horizon, gecombineerd met telkens concrete stappen heel belangrijk is voor draagvlak en motivatie. Onze fractie denkt dan ook dat er een zwaan kleef aan-effect ontstaat als er in elke kern een succesvol lokaal initiatief start. Keer op keer blijkt het lastige materie voor lokale initiatieven. Er zijn er al heel wat gesneuveld. Gelukkig zijn er nog steeds de nodige initiatieven actief met projecten in de pijpleiding, maar tien vogels in de lucht, is nog geen garantie voor één vogel in de hand!”. 

Twee moties
Het CDA diende daarom twee moties in om het lokale initiatieven gemakkelijker te maken. Eén motie waarin het college verzocht wordt om te starten met een project met als doel om binnen de gemeente inwoners en ondernemers te vinden, die bereid zijn hun dak voor zonneprojecten ter beschikking te stellen of hun grond ter beschikking te stellen van windprojecten. De aanbrenger van deze nieuwe mogelijkheid komt bij het hierna succesvol realiseren van een zon- of windproject in aanmerking voor een beloning (“finders-fee”). De tweede motie vraagt het college om te onderzoeken welke gemeentelijke daken als geschikt voor zonneprojecten en welke gemeentelijke gronden als geschikt voor windprojecten zijn aan te merken en hiervoor ter beschikking te stellen.  De moties zijn aangehouden en worden op een later moment in stemming gebracht.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.