16 oktober 2019

Werkbezoek CDA De Wolden aan zonnepark

Vrijdagmiddag 11 oktober heeft de fractie van CDA De Wolden een bezoek gebracht aan het grootste gemeentelijke zonnepark van Nederland in Vriezenveen. De fractie heeft daarbij veel opgestoken van niet alleen de techniek, maar ook de effecten van zo´n park op bodem, landschap en omgeving en de strubbelingen rond de tot standkoming.

Het werkbezoek was op uitnodiging van Koop Drost uit Zuidwolde die werkt bij het Belgische bedrijf Izen dat het park heeft gerealiseerd. De gemeente Twenterand had ten oosten van de N36 bij Vriezenveen grond aangekocht voor de aanleg van een bedrijventerrein Oosterweilanden. Het eerste deel omvat 11 hectare. Het noordelijk deel, waarop het zonnepark is aangelegd is ruim 14 hectare. Ten oosten van dit hele gebied ligt een zandwinning die zal uitbreiden tot 100 hectare en het gebied zal omsluiten. De keuze om het noordelijke deel van het bedrijventerrein te bestemmen tot zonnepark had te maken met de wetenschap dat dit deel nog lang niet uitgegeven zou worden. Omdat het bedrijventerrein een duurzaam bedrijventerrein moet worden, kwam in 2017 het idee om het noordelijk deel in te zetten als zonnepark.

4 Oktober is het zonnepark geopend. De gemeente is dankzij de SDE-subsidie binnen anderhalf jaar uit de kosten en het zonnepark gaat dan naar verwachting tussen de 3 á 4 ton netto opbrengen. De gemeente heeft voor het zonnepark een aparte BV opgericht. Ontwikkeling en exploitatie heeft zij volledig in eigen hand genomen. Bij de ontwikkeling was er een begeleidende studiewerkgroep, ondersteund door een adviesbureau. De technici van het installatiebedrijf Izen meldden wel dat er daardoor ontwerpkeuzes werden gemaakt die achterliepen bij de nieuwste inzichten. De techniek gaat nog steeds razendsnel.
Het zonnepark is belangrijk in het streven van de gemeente Twenterand om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Het omvat zo´n 40.000 zonnepanelen en levert 11,6 MW aan elektriciteit, genoeg voor gemiddeld meer dan 3000 huishoudens.

In groepjes is het indrukwekkende terrein bekeken en de techniek van alle punten uitgelegd. Een zonnepark zit technisch anders in elkaar dan een zonnedak. Bij dergelijke schaalgroottes moet heel goed nagedacht worden over het kosteneffectief aanleggen en het beperken van omzettingsverliezen. Vandaar dat bijvoorbeeld binnen het park de opgewekte elektriciteit wordt getransporteerd met een 1500 V gelijkstroom, voordat het wordt omgezet in de 400 V wisselstroom die aan het net wordt geleverd.

Een graslandexpert legde uit dat er een speciale grassoort is gezaaid vanwege de beperkte hoeveelheid licht op het terrein. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem nog slechts een kleine 10% van het licht ontvangt, zodat de meeste vegetatie afsterft. Slechts tussen de panelen is er een groene baan met dus speciale beemdgrassen. Hier grazen schapen voor het onderhoud, alhoewel het ook belangrijk is dat dit het zonnepark een wat levendiger aanblik geeft. Om die reden is buitenom het park ook een zeer bloemrijke zone gezaaid. 
De graslandexpert maakte wel duidelijk dat het beperkte zonlicht en de grote verschillen in neerslag tot gevolg hebben dat de organische stof langzamerhand uit de bodem verdwijnt en het bodemleven vermindert. Als de zonnepanelen zouden worden weggehaald is de grond lange tijd niet meer geschikt voor landbouw. Ook ten aanzien van biodiversiteit is er om deze redenen geen verbetering, zoals wél vaak wordt beweerd.

Al met al een indrukwekkend werkbezoek, met als letterlijk hoogtepunt het overzicht over het park vanaf een hoogwerker!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.