20 december 2019

Wijziging verordening Jeugdhulp

De raadsvergadering van 19 december duurde kort. Er stond slechts één bespreekstuk op de agenda, namelijk de wijziging van de verordening Jeugdhulp. Woordvoerder Jeene Keizer gaf aan dat het een goede zaak is om de Verordeningen ‘up to date’ te houden en dat het CDA de aanpassingen van harte toejuicht.

Jeugdhulp De Wolden
De Wolden zet in op het versterken van het voorveld. Wij willen de zorg dichtbij en rondom het kind organiseren. Daarnaast is in de begroting voor 2020 vastgesteld dat een toezichthouder Jeugdwet wordt aangesteld. De verordening moet aangepast worden om de mogelijkheden te verruimen om ambulante jeugdhulp in het voorveld mogelijk te maken. En om een juridische basis te leggen voor de aanstelling van een toezichthouder 

Inbreng CDA
Tijdens zijn bijdrage gaf Jeene Keizer aan dat een goede zaak is om in het voortraject de zaak helder in beeld te krijgen. Immers ‘een goed begin is het have werk’!
Met het aanstellen van de toezichthouder komt er meer grip op adequate aanpak voor- en achteraf, meer grip op de financiële effecten en meer sturing op misbruik van voorzieningen. Verder zijn er mogelijkheden om onderzoek te doen bij twijfels over rechtmatigheid. Het CDA is van mening dat deze aanpassingen, in combinatie met de Drentse aanpak om de kosten  van goede Jeugdzorg in  de hand te houden, een goede aanpak is.

Samen met de gemeente Hoogeveen loopt De Wolden voorop qua inzet van de toezichthouder Jeugdzorg. Jeene Keizer : “Het geeft weer aan dat de Wolden actief  problemen in de Jeugdzorg de kop in wil drukken. Al met al een goede ontwikkeling op de KWALITEIT van de Jeugdzorg  en op het krijgen van grip op de grote tekorten in deze Jeugdzorg.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.