Karin Brouwer

fractievoorzitter

M. 06 21 922 338
E. k.brouwer@dewolden.nl

Woonplaats: Zuidwolde

Beroep: Secretarieel administratief medewerker
Gehuwd met: Wim
Kinderen: Een dochter en een pleegzoon
Hobby’s: Muziek en handwerken
Favoriete vakantieplek: Oostenrijk

Woordvoerder voor: 
WMO en uitkeringen
Wonen met een zorgcomponent
Zorg en welzijn
Jeugdzorg
Onderwijs en kinderopvang
Cultuur
Participatie en werkgelegenheid

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Sinds 1999 werk ik als fractiemedewerker bij de CDA Statenfractie van Drenthe. Daardoor ben ik bij veel zaken binnen het CDA betrokken. Ik onderhoud de internetsite en geef (indien nodig) hiervoor ondersteuning aan de diverse afdelingen in Drenthe.

Wat is uw motivatie? 
Samen met mijn gezin heb ik me jarenlang ingezet voor de opvang van pleegkinderen. De kinderen zijn nu groot en hebben minder zorg nodig. Hierdoor kan ik me nu op een andere wijze voor de maatschappij inzetten. Ik voel me betrokken bij mensen en de omgeving waarin zij leven. Ik wil me graag als volksvertegenwoordiger inzetten en de belangen van de samenleving onder de aandacht brengen.

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
De sterke punten van het CDA is dat zij uitgaat van de kracht in de samenleving. Niet alles hoeft met regeltjes geregeld te worden. Heel veel zaken kunnen mensen onderling samen oplossen. Natuurlijk zijn er regels nodig, maar laat mensen ook de vrijheid om zelf met initiatieven te komen. Het CDA is een groot voorstander van het burgerinitiatief en het CDA vindt dat iedereen een taak heeft in de samenleving. Je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op, maar ik kan me prima vinden in deze gedachte.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?
De komende jaren zou je er aan moeten werken dat de voorzieningen in de dorpen zoveel mogelijk behouden blijven. Door de Rijksbezuinigingen is er minder geld en het wordt moeilijk om de exploitatie van dorpshuizen, bibliotheken, zwembaden en andere accommodaties sluitend te krijgen. Het zou prachtig zijn wanneer we alle huidige voorzieningen in stand zouden kunnen houden. Dit kan alleen wanneer mensen ook zelf hun bijdrage leveren (financieel of fysiek). Wanneer er goede wil is vanuit zowel de samenleving als de gemeente ben ik ervan overtuigd dat dit moet lukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.