Tjalling de Wit

fractielid

Tel. 0522 470 150
M. 06 53 258 626
E. t.j.dewit@mogem.nl

Woonplaats:  Ruinen
Beroep:         Zelfstandig ondernemer (verkeerskundige) en huisvader
Gehuwd met: Luciënne
Kinderen:      Jelle (2004), Wicher (2006), Sjoukje (2008)
Vrijwilligerswerk: Verkeersouder op basisschool, actief in diverse commissies in kerk
Hobby’s:       Houden geiten en andere huisdieren, spelen in musical, natuur, ruimtevaart en techniek
Favoriete vakantieplek:  Ik houd van plekken met ruimte en grootse landschappen (Canada, Noorwegen), maar ik ben ook met veel plezier een aantal jaren gewoon thuisgebleven op onze boerderij.

Woordvoerder voor:
Economische zaken
Recreatie en Toerisme
Ruimte en wonen
Milieu
Verkeer en vervoer/openbaar gebied
Vergunningverlening /RUD
Landinrichting
Energie- en energiebeleid
Water en waterbeheer

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA? 
Ik was sinds maart 2010 steunfractielid en sinds 2011 fractiesecretaris. Per 2013 werd ik opvolgend raadslid en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik raadslid. Dit betekent dat ik van veel dossiers de historie ken. 

Wat is uw motivatie?  
Mijn motivatie ligt in de vele mogelijkheden die ik (en niet alleen ik!) zie, maar vaak niet benut worden. Ook ben ik sterk gemotiveerd door een kritische houding ten opzichte van gangbare meningen en ideeën, die deels niet of helemaal niet op feiten berusten. Hoewel op sommige politieke gebieden het minste geringste al voor veel ophef zorgt, blijkt op andere gebieden van alles als zoete koek te worden geslikt. 

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
Het CDA heeft dankzij haar ideologie een consistente basis voor visie en beleid. Een bepaalde kans of probleem zien we niet geïsoleerd als een lokaal fenomeen, maar kunnen wij juist in een breder perspectief zien. Het CDA is een partij die zaken voor elkaar krijgt. Daarom betekenen wij wat voor de maatschappij, in plaats van alleen maar te schreeuwen over wat verkeerd is.
Ook is er de kracht om samen met andere gemeentelijke, provinciale en landelijke CDA´ers op te trekken, zoals zeer recent met de start van een lobby voor een goede en veilige verbinding van Drenthe met Twente!
Want veel ingrijpende beslissingen over gemeenten worden boven het gemeenteniveau genomen. Dat betekent dat we verder kunnen kijken dan lokale zaken en er ook bij andere overheden mogelijk iets aan kunnen doen. Daarnaast is er dan nog het voordeel van goede maatregelen en praktijken die we bij andere overheden zien. Als laatste wil ik nog de duidelijke ethische normen noemen. 

Wat zou meer aandacht moeten hebben?  
Betaalbare mogelijkheden voor jongeren en ouderen om zich in hun eigen gemeente te huisvesten. Maar ook het “ terughalen” van de jonge gezinnen die als jongeren noodgedwongen moesten verhuizen naar Meppel en Hoogeveen wegens een gebrek aan starterswoningen. Dat is van belang voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en de bijbehorende voorzieningen in onze dorpen.
Een ander aandachtspunt is het “uitnutten” van het glasvezelnetwerk dat binnenkort in de gehele gemeente aangelegd zal zijn, bijvoorbeeld om bedrijven binnen te halen in voormalige agrische bebouwing, maar ook om de technologie te gebruiken om de burgers beter te bedienen.
Bedrijvigheid moet in de gemeente een plaats houden (en dus werkgelegenheid). De Wolden is een gemeente met veel ondernemers en dat moet zo blijven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.