Cultuur

Mensen genieten van kunst en cultuur. Zij kunnen zich erin uiten of ervan genieten als bezoeker, toeschouwer of toehoorder en het verbindt mensen met elkaar. Musea en monumenten hebben een belangrijke functie als geheugen van onze samenleving. Het CDA vindt kunst en cultuur dan ook van wezenlijk belang. De gemeente is voorwaarden scheppend voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur worden gedragen door vele organisaties, zoals muziek- en zangverenigingen, toneelverenigingen, bibliotheek, musea, het Cultureel Platform en de historische kringen. Het CDA vindt een goed contact met deze organisaties belangrijk. Waar mogelijk faciliteert de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.