Dorpsvoorzieningen behouden

Voor het CDA is het uitgangspunt dat de huidige dorpsvoorzieningen, die er zijn zoals dorpshuizen, sportvoorzieningen en bibliotheken behouden blijven. Het CDA wil het beheer van de voorzieningen aan verenigingen of stichtingen overdragen, waarbij de financiële middelen van de gemeente worden overgedragen. Het CDA gaat uit van de kracht van de samenleving en dat mensen zorg hebben voor elkaar en iets voor elkaar willen betekenen.
Bibliotheken zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen, bestrijding van laaggeletterdheid en als plek van ontmoeting. De komende jaren moet gekeken worden op welke wijze de bibliotheken zich in scholen en/of dorpshuizen kunnen vestigen, waarbij multifunctionele accommodaties ontstaan. Het CDA kiest voor duurzame oplossingen, die toekomstbestendig zijn.
Het CDA wil dat er een evaluatie komt over de inzet van de multifunctionele ruimten binnen de Brede Scholen, die in onze gemeente staan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.