Energie

Het CDA zet in op energiebesparing en op de opwekking van duurzame energie. Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Zo willen we dat de gemeentelijke organisatie het voortouw neemt in duurzaamheid en snel voortgang maakt om zelf energieneutraal te worden. Het CDA pleit al heel lang voor onder andere het vergroenen van haar wagenpark, zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen en elektrische laadpalen bij deze gebouwen. Daar wil het CDA ook gebouwen van instellingen of voorzieningen bij betrekken die op één of andere manier met de gemeente zijn verbonden of een voortrekkersrol op duurzaamheid kunnen vervullen. Hierbij valt te denken aan scholen en sportvoorzieningen. Juist met deze gebouwen is ook door middel van besparing, zoals door isolatie of slimme systemen nog veel winst te halen

Energiebesparing wordt mogelijk gemaakt door het inzetten van een energie-adviseur. Hij geeft advies dat geheel is afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het advies is niet gratis maar wel zijn geld dubbel en dwars waard.

De ambitie van de gemeente is dat in 2040 alle woningen energieneutraal zijn. Het CDA omarmt deze ambitie en is daarnaast voorstander om een woningbouwproject te starten met nul op de meter woningen. De initiatieven van de dorpen, zoals in Ansen, Koekangerveld, Ruinen, Ruinerwold en De Wijk moeten voldoende ondersteund worden door het inzetten van een proactieve energie-adviseur. Daarnaast wil het CDA stimuleren dat ook de andere dorpen en kernen in de gemeente aan de slag gaan om energieneutraal te worden.

Het CDA is een tegenstander van grote zonnevelden, die niet landschappelijk in te passen zijn en waarvoor landbouwgrond aan het areaal wordt onttrokken. Beter is het om zonnepanelen te leggen op de daken van agrarische gebouwen en op die van bedrijfspanden op industrieterreinen. Met de asbestsanering kan hier rekening mee worden gehouden. Wij staan kleine windmolens (tot maximaal 15 m) en windturbines toe en houden rekening met de landschappelijke waarden daarbij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.