Faciliteren

Het CDA gaat uit van een positieve grondhouding, een houding van ja, het kan, mits, in plaats van nee, tenzij. Er moet continu aandacht zijn voor servicegerichtheid richting inwoners en ondernemers. Bij de medewerkers staat een houding van meedenken met de bewoners/aanvragers centraal. Wij gaan uit van een pro-actieve houding van de gemeentelijke medewerkers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.