Grondaankoop voor woningbouw

De laatste jaren heeft de gemeente geen gronden meer aangekocht voor toekomstige woningbouw. Het CDA vindt dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen en niet alles moet overlaten aan de projectontwikkelaars. Daar hoort de aankoop van gronden bij. De gemeente draagt dan zelf het risico, maar kan ook zelf bepalen voor welke doelgroep zij bouwt.

Jongeren, starters en senioren behoren vaak niet tot de doelgroep van projectontwikkelaars. Het CDA vindt het ongewenst wanneer het lang duurt om bouwlocaties te ontwikkelen. (bijvoorbeeld: terrein café De Vries te Zuidwolde, SNS locatie in Ruinen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.