Initiatiefrijk De Wolden

De inwoners van De Wolden zijn ondernemend. Ze namen de afgelopen vier jaar vele initiatieven om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. De gemeente ondersteunde inwoners daarbij door 1,5 miljoen euro  beschikbaar te stellen.

Het CDA wil deze subsidieregeling graag structureel maken en in de begroting van elk jaar opnemen. Wel moeten er per initiatief duidelijke afspraken komen wie waarvoor (bijvoorbeeld onderhoud van een aangelegd fietspad) verantwoordelijk is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.