Meergeneratie percelen (kangoeroe woningen)

Meergeneratie percelen zijn woonbestemmingen, die op één locatie huisvesting bieden aan meerdere generaties, meestal uit een familie. Het CDA wil ruimte geven om bij woningen in het buitengebied, maar ook bij woningen in de dorpen aan- en bijgebouwen te plaatsen met de bedoeling hierin ouders of juist kinderen te huisvesten. We willen hiermee nieuwe woonvormen voor de ouder wordende samenleving toestaan. Hiervoor is een soepele vergunning verlening nodig. Voorwaarde is wel dat aan- en bijgebouwen passend zijn in de omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.