Minimabeleid

Het CDA staat er voor dat we de meest kwetsbaren in de samenleving willen helpen om hun maatschappelijk en financiële positie te verbeteren. Preventief beleid is dan zeer belangrijk. Het zelfstandig voorzien in eigen inkomen is de stip op de horizon waarnaar gewerkt moet worden. Ondersteunen ja; pamperen nee.

Van de mensen, die vanuit de bijstand (parttime) werk vinden gaat 40 % er financieel niet op vooruit. Het CDA vindt dat er ook financieel een stimulans moet zijn om te gaan werken. Mensen moeten netto altijd meer overhouden dan wanneer ze niet werken. Het CDA wil dat de mogelijkheden, die hiervoor zijn, benut worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.