Landbewerken

Nieuwe omgevingswet

Er komt een nieuwe omgevingswet, die de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving flink moet vereenvoudigen. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet zijn dat plannen beter op elkaar afgestemd zijn en dat duurzame projecten gestimuleerd worden.

De nieuwe wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. Het CDA vindt dat de houding bij het beoordelen van plannen ‘ja mits’ moet zijn  in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. De inzet van het CDA is om algemene regels op te stellen en om vast te leggen wat we niet willen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.