Onderwijs

Niet de overheid, maar de ouders zelf kiezen het type onderwijs voor hun kinderen. De vrijheid van onderwijs geeft ouders de vrijheid om die school te kiezen of te stichten die past bij hun opvoeding, hun idee over onderwijs of hun levensbeschouwelijke overtuiging. Veel ouders kiezen dan ook bewust voor het bijzonder onderwijs.
Conform de prognose zal het aantal leerlingen de komende jaren verder dalen. Het CDA wil kleine scholen zo mogelijk handhaven, zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Er moet gezocht worden naar een passende andere functie voor de leegstaande lokalen binnen een school.

Bij passend onderwijs moet het gaan over de belangen van het kind. Minder bureaucratie en maatwerk per kind. Het kind staat centraal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.