Participatie

Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje, binnen de beschikbare mogelijkheden, bijdraagt. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Het CDA zal daar waar mogelijk de werkgelegenheid bevorderen. Het CDA wil dat mensen, ongeacht leeftijd, herkomst of beperking, als volwaardige burgers kunnen meedoen aan de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan. Wij kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat zij niet kunnen.

Uitgangspunt voor het CDA is dat de mensen, centraal staan. Het CDA wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Hierbij moet gekeken worden naar functies zowel op kantoor als in de buitendienst.

Het werkvoorzieningschap Alescon voelt steeds meer de effecten van de gestopte instroom in de sociale werkvoorziening. Samen met Alescon zal gekeken moeten worden welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van de vrijvallende infrastructuur van Alescon. Wij denken aan leer/werk mogelijkheden voor nieuwkomers en mensen met een beperkt arbeidsvermogen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.