Recreatie en Toerisme

Het gaat goed met de recreatieve sector in De Wolden, maar om de vaart er in te houden moeten ondernemers en de gemeente blijven vernieuwen.

Het CDA wil een ondersteunende en voorwaarden scheppende rol van de gemeente voor de ondernemers in de sector. Door het inzetten van de toeristische regisseurs en door aan te sluiten bij de gebiedspromotie van Zuidwest Drenthe onder de vlag van Marketing Drenthe wordt dat mogelijk gemaakt. Het organiseren, plegen van acquisitie en het binnenhalen van evenementen is in eerste instantie geen taak van de gemeente.

Het CDA vindt dat recreatie en natuur elkaar kunnen versterken. De ontwikkeling van recreatie aan de randen van natuurgebieden is dan ook een ontwikkeling, die het CDA wil stimuleren. Het CDA heeft een positieve grondhouding ten aanzien van mogelijkheden voor bestaande recreatieondernemers, die willen uitbreiden vanwege economische noodzaak of kwaliteitsverbetering. Verder zetten wij in op optimalisering van het wandel- en het fietsknooppuntennetwerk. Het CDA is voorstander van constructief overleg met ketenpartners zoals Drents Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten enz..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.