Verkeer/ Wegen/ Infrastructuur/ mobiliteit

Een goede infrastructuur is nodig voor de bereikbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio. Wegen moeten Duurzaam Veilig worden ingericht. Binnen Duurzaam Veilig Verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Voor het CDA is het van belang dat de N375 en de daarbij behorende oversteken/kruisingen op deze manier worden ingericht. Dit geldt ook voor de oversteek over de N377 bij Drogteropslagen. Daarnaast willen wij onderzoeken in hoeverre een verbreding van de N48 bij kan dragen aan de bereikbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid en leefbaarheid in de gemeente.

Wegen moeten van voldoende kwaliteit zijn. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Uitstel van onderhoud leidt tot een slecht wegdek, tot verkeersonveilige situaties en hoge kosten in de toekomst. Kapot gereden bermen moeten worden hersteld met bermverhardingen, of andere oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.