Vervangingsinvesteringen

Het CDA pleit voor behoud van de huidige voorzieningen. In de komende raadsperiode zal er besloten moeten worden om de sporthal in Zuidwolde te renoveren dan wel compleet te vervangen. Dit laatste mogelijk in combinatie van vervanging van het dorpshuis. Het CDA heeft meerdere keren aangegeven dat in de begroting geen geld is opgenomen voor vervanging van sporthallen en dorpshuizen. Bij de vervanging van de sporthal in Zuidwolde wordt dit nu pijnlijk duidelijk. Het CDA wil dat er geld in de begroting wordt opgenomen om toekomstige vervanging van sporthallen en dorpshuizen ook in de andere kernen mogelijk te maken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.