Vluchtelingen

Als CDA vinden wij dat je hulp moet bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Dus ook bij opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Niet ten koste van alles; er is ook een verantwoordelijkheid naar de eigen inwoners. Maar wanneer aan eisen van redelijkheid en billijkheid wordt voldaan, hebben wij hierin naar onze mening een taak.  Daarnaast is integratie van vluchtelingen belangrijk. Bij het huisvesten van vluchtelingen is er altijd overleg met buurt of wijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.