Woningen voor starters en senioren

In bijna alle grote kernen zijn seniorenappartementen beschikbaar, behalve in Ruinerwold. Het CDA vindt dat ook in deze kern actief hierop moet worden ingezet. Als het aan het CDA ligt komt er meer woonruimte voor jongeren, starters en senioren.  Het CDA maakt zich sterk voor de inzet van een starterslening en het  bouwen van starterswoningen. Het splitsen van te grote kavels in kleinere kavels is een goede mogelijkheid om starters kansen te geven.

Daarnaast wil het CDA meer kleine woningen met redelijke huur- of koopprijzen speciaal gericht op huishoudens voor alleenstaanden of twee personen. Het inzetten van de zogenaamde tiny houses biedt mogelijkheden. Een tiny house is een volledig uitgeruste woning met een oppervlakte dat niet groter is dan 28 m2. Een tiny house is op duurzame wijze gebouwd en is bedoeld om het hele jaar door bewoond te worden.

Daarnaast kan de gemeente faciliterend optreden om leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen voor een of twee personen.

Woningen moeten betaalbaar zijn, anders vertrekken jongeren, starters naar omliggende gemeenten waar wel goedkope woningen verkrijgbaar zijn. Starterswoningen zijn volgens het CDA woningen in de prijsklasse van € 100.000 - € 140.000.

De ambitie van de gemeente is dat in 2040 alle woningen energieneutraal zijn. Het CDA omarmt deze ambitie en is daarnaast voorstander om een woningbouwproject te starten met nul op de meter woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.