30 april 2018

Afscheid van voorzitter Tiddo Mendelts

Tijdens de ledenbijeenkomst in Schoonebeek op 4 april 2018 hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter, Tiddo Mendelts.

Vanaf 1997 heeft Tiddo veel werk verzet binnen het CDA-Emmen. 

Tiddo is begonnen als voorzitter van de afdeling Zuidbarge-Rietlanden en in die hoedanigheid was hij lid van het Algemeen Bestuur van de afdeling Emmen. In 2006 zijn de subafdelingen opgeheven en kreeg Tiddo “het onderhouden van contact met de raadsfractie” als taak binnen het nieuwe afdelingsbestuur. In 2009 nam Tiddo de voorzittershamer over van Jan Doornbos. 

Tiddo vond de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen hoogtepunten in zijn loopbaan, vandaar dat zijn laatste termijn met een jaar werd verlengd, zodat hij zijn expertise ook voor de verkiezingen 2018 kon inzetten.

Het overlijden van de wethouders Gerrit Wachtmeester en Bouke Durk Wilms waren dieptepunten.

Tiddo bedankt de CDA-leden voor het genoten vertrouwen en de medebestuursleden voor de plezierige samenwerking en de nodige tegenspraak.

Wij willen Tiddo heel hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet voor het CDA. 

 

Bestuur CDA Emmen - Anne-Marie Eilering 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.