26 januari 2018

Beleidsplan schulddienstverlening

bijdrage Paulien Mellema:

De bedoeling is om per 1 januari 2019 een integraal plan armoedebeleid en schulddienstverlening te hebben. Dit vast te stellen beleidsplan is de overbrugging tot dat plan.

Hoewel dit beleid dus de opmaat is naar het daadwerkelijke beleid, heeft het CDA toch een aantal vragen.

We vinden het goed dat er wordt gekozen voor een integraal plan. Wij missen echter de link naar de Alliantie van Kracht, vorig jaar is er een bijeenkomst in het Atlas Theater geweest over het bundelen van krachten als het gaat om het bestrijden van overerfbare armoede in deze regio. Als je inzet op preventie dan is het aanpakken van overerfbare armoede toch iets wat niet mag ontbreken in dit beleid.

Goed te lezen dat de cliëntenraden het beleidsplan ondersteunen en dat zij worden meegenomen in het tot stand komen van het integrale plan. De jongerenadviesraad heeft dit concept ook gekregen, maar wij zien geen reactie van hen. Wij zijn toch wel benieuwd hoe de jongeren tegen deze overbrugging aankijken.  

De seniorenraad merkt op dat er naast de positieve geluiden ook klachten zijn geuit over de schulddienstverlening. Is het college hiervan op de hoogte?

In het beleidsplan staat ‘goede dienstverlening’ als speerpunt. Fijn dat er aandacht is voor goede dienstverlening, maar dat mag toch een vanzelfsprekend zijn bij al het beleid dat wij opstellen. Wat ons betreft is dit een prima speerpunt als het gaat om een evaluatie van dienstverlening in algemene zin, maar niet in dit beleidsplan.

Dan een opmerking over de goed bedoelde illustraties in dit document. De illustraties, bedoeld ter verduidelijking, voegen werkelijk niets toe, behalve dan dat ze storend kinderlijk overkomen. In die zin vormen de plaatjes eerder een drempel om hulp te vragen dan dat ze de drempel weghalen.

Tot slot de vraag waar het werkelijk om hoort te gaan. Worden mensen van hun schulden afgeholpen? Heeft het college inzicht in het functioneren van de bewindvoerders - bestaat er bijvoorbeeld de kans dat mensen er juist slechter uitkomen? Het CDA vindt het belangrijk dat er een vorm van kwaliteitsbewaking is. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.