10 mei 2019

bijdrage CDA-motie GZInext

Als gevolg van het gasbesluit dreigen in Drenthe, zo staat te lezen in het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0, 7000 banen te verdwijnen. Een coalitie van regionale stakeholders *) hebben gezamenlijk gewerkt aan een aanpak om dit verlies van werkgelegenheid het hoofd te bieden. Dit plan – Drenthe 4.0 - focust op (nieuwe) werkgelegenheid en verduurzaming van de energievoorziening.

Een van de onderdelen van het plan Drenthe 4.0 is hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de herontwikkeling van de GZI (gasontzwavelingsinstallatie) in Emmen. GZI  kan herontwikkeld worden tot GZInext  - een groene energiehub die belangrijke energiestromen aan elkaar koppelt.

En kijkend daarnaar zit Emmen in een unieke positie. We hebben niet alleen de beschikking over groene elektriciteit, de mogelijkheden om groene waterstof te maken, de infrastructuur om waterstof te transporten en een industrieterrein Emmtec, die van grijs naar groen moet overgaan. 

Deze kans op nieuwe werkgelegenheid én de kans op nieuwe opleidingen moeten we pakken. En daar gaat het ons bij deze motie vooral om: de focus op nieuwe werkgelegenheid en door verduurzaming kansen voor nieuwe opleidingen. 

In onze ogen moeten we deze ontwikkeling, daar waar mogelijk, stimuleren ! Dit kunnen we o.a. doen door te onderzoeken of het mogelijk is zonne- en windmolenparken rechtstreeks te koppelen aan de initiatieven op het GZI next terrein; Hiermee doen we iets aan de problematiek rond congestie, geven we een impuls aan het maken van echt lokale groene waterstof en wordt voor andere particuliere initiatieven ruimte geschapen om aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Verder kunnen we er bij de Minister van Economische Zaken er op aandringen dat de subsidie die nu geldt voor de koppeling aan het elektriciteitsnet óók gaat gelden voor de rechtstreekse levering aan waterstoffabrieken (punt 2 van onze motie).Kansen liggen daadwerkelijk om de hoek … De NAM is druk doende om op bestaande NAM locaties elektrolysers te plaatsen om lokaal groene waterstof te kunnen produceren en Emmtec via het bestaande leidingnetwerk te voorzien van de nieuwe brandstof. 

Met deze motie willen we benadrukken dat we anders moeten gaan kijken, mogelijkheden zien en pakken om nieuwe werkgelegenheid te stimuleren en nieuwe scholingsmogelijkheden te omarmen. Het zou toch mooi zijn dat we naast een opleiding voor Solar Engineer (bekend gemaakt bij de opening van Zonnepark Oranjepoort) ook kunnen starten met een unieke opleiding tot Waterstof Engineer. 

Het gaat ons niet om de afzonderlijke initiatieven. Zonneparken worden wel gebouwd. GZI terrein wordt wel ontwikkeld. Het gaat ons om op een slimme manier koppelen van deze initiatieven. Zon op GZI, GZI op Emmtec. Hiermee laat je zien :  Emmen maakt er werk van.

Nu lees ik veel over Delfzijl, Eemshaven en Rotterdam. Wij als CDA, D66 en SP willen Emmen in dit rijtje. Voor nieuwe werkgelegenheid en nieuwe opleidingsmogelijkheden. 

*) Attero, RENDO, NAM, Drenthe College, de gemeenten Assen en Emmen en de provincie Drenthe

 

CDA fractie - Dirk van Dijken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.