08 maart 2021

Poll geeft verdeling over Diftar aan

Naar aanleiding van het voorliggende besluit m.b.t. invoering Diftar ( betalen per lediging container) hield het CDA een paar weken geleden een poll.  Hiervoor werden uitnodiging gestuurd naar CDA leden en via sociale media naar een ieder, die hier belangstelling voor had. Dit leverde 41 inzendingen op.

Daarvan gaf ca. de helft aan er voor te kiezen om niets te veranderen, de andere helft koos voor betalen per keer, dat de container aan de weg wordt  gezet of de container gaan wegen en betalen per kilo.

Daarbij werden de volgende opmerkingen gemaakt: 

  • Grote stickers op containers, dat duidelijk is welk afval in welke container,
  • Controle en handhaving op inhoud containers,
  • meer centrale verzamelpunten voor glas en papier, 
  • oplossing voor gezinnen met veel afval, bijv. luiers.

Op de vraag hoe bij Diftar met restafval zou worden omgegaan, reageerden ca. de helft (17) de container vol te stoppen en 12 gaven aan beter te gaan scheiden. Ook werden andere oplossingen aangegeven, zoals een paar de restafval in andere containers gaat gooien.

Op de vraag of de containers nu vaak genoeg werden geledigd antwoordde de helft bevestigd, terwijl de andere helft aangaf dat de PMD-, de GFT- of beide containers vaker geledigd moesten worden. Daarbij werder de volgende opmerkingen toegevoegd:

  • de frequentie van de GFT container in de winter. Hierbij zou eerder de normale frequentie weer ingevoerd moeten worden i.v.m. snoeiwerk ( in ieder geval in maart).

De CDA fractie neemt het resultaat mee bij de behandeling van het voorstel m.b.t. afvalverwerking in de gemeente Emmen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.