15 december 2017

Cultuurnota "Van goede grond"

Dinsdag 28 november is in de commissie samenleving de cultuurnota ‘Van goede grond’ gesproken. De nota geeft een kijk in de beschikbare ruimte voor cultuurontwikkeling in de gemeente Emmen. De belangrijkste vraag voor ons als CDA is dan: maakt de nota culturele voorzieningen in onze gemeente laagdrempelig?

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd; AtlasTheater, de Kunstbeweging, Van goede grond ...en het ambitieniveau reikt verder. 

In Emmen wordt van de professionele culturele instellingen gevraagd om tot een gezamenlijke afstemming te komen, gebaseerd op de gemeentelijke visie- en vraagformulering. In de nota zijn deze uitgewerkt per culturele instelling. Het CDA kan die samenwerking van harte aanmoedigen, want instellingen kunnen zichzelf en elkaar op die manier alleen maar versterken.

Ook lijkt het erop dat de culturele broedplaats in het Rensenpark er nu echt gaat komen, inclusief een brede podiumfunctie ook dat is wat ons betreft een uitstekende ontwikkeling op de juiste plek. 

Kinderen mogen al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst. Om ervoor te zorgen dat dat ook voor iedereen mogelijk is, wordt een deel van de zogenaamde Klijnsmagelden ingezet. Een zinvolle besteding om cultuurparticipatie bij kinderen te bevorderen. Maar cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen. Wat ons betreft ligt daar een taak voor de Kunstbeweging, maar de kunstcommissie kan volgens wethouder Kleine daarin ook een belangrijke rol spelen.

Het Erfgoednetwerk had al eerder aangegeven professionele ondersteuning nodig te hebben. We zien dat het werk van het erfgoednetwerk wordt gewaardeerd in deze nota en dat het erfgoednetwerk wordt uitgenodigd om een vier jarige subsidieaanvraag in te dienen. Of zij daarmee geholpen zijn en zij met die subsidie hun organisatie sterk genoeg kunnen maken, moet nog blijken. Na het indienen van de subsidieaanvraag zal het college met het Erfgoednetwerk hierover in gesprek gaan.

Terugkomend op de vraag die ik aan het begin van deze bijdrage stelde: maakt deze nota culturele voorzieningen in onze gemeente laagdrempelig? Het antwoord daarop van de CDA-fractie is: ‘ja’.

Paulien Mellema    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.