10 oktober 2021

Verhoging van de energieprijzen - Welk invloed heeft dat op uw dagelijks leven?

De laatste maanden zijn de prijzen van energie ( gas en elektriciteit) naar recordhoogte gestegen en de verwachting is, dat die stijging nog verder gaat doorzetten.
Dat heeft voor een ieder nu of in de toekomst financiële consequenties.

Het maandbedrag voor energie zal behoorlijk stijgen.
Dat verschilt wel per situatie, waarin men verkeert. Het maakt uit of men een één of meerjarig contract  of een variabel contract heeft. (bij variabel contract zal het tarief minimaal 2 x per jaar aangepast worden. Bij een vast contract blijft het tarief gedurende de contractperiode gelijk).

Daarnaast zal de hoogte van de stijging van de energiekosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid energie, dat men gebruikt (afhankelijk van isolatie van de woning) en hoeveel men eventueel zelf opwekt (door bijv. zonnepanelen) .
Het gebruik kan men verminderen door bijv. zonnepanelen voor eigen gebruik te plaatsen of door het huis (beter) te isoleren. Maar dat kan meestal alleen bij een eigen woning. En men moet dan wel voldoende financiële mogelijkheden hebben, om dit te kunnen doen.

De fractie van CDA Emmen wil graag een beeld krijgen, welke invloed de verhoging van de energiekosten heeft op het dagelijks leven van de inwoners van Emmen. Om dit te gebruiken in de behandeling van de begroting 2022 van de gemeente Emmen en dit beeld onder de aandacht te brengen van de CDA Tweeedekamerleden.

Daarom een aantal vragen. 
Daarbij mag u uw naam invullen of anoniem blijven.
We hopen, dat u wilt meewerken en even de tijd neemt om de vragen te beantwoorden.
Bij voorbaat dank

Om de vragen te beantwoorden, klik op HIER

 

fractie CDA Emmen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.