26 januari 2018

Emmen in 2030

De wereld verandert. En wel snel ! We hebben te maken met een ongekende digitalisering, verstedelijking, vergrijzing, een noodzakelijke energietransitie, nieuwe technologische mogelijkheden, klimaatverandering en veranderende mobiliteit. Om zo maar wat te noemen. 

En die veranderingen maken het noodzakelijk om na te denken over de toekomst en ons de vraag te stellen “Wat moet de gemeente Emmen doen om in 2030 attractief te zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven”. 

Met een fotowedstrijd, een kenniscafé en een jeugdonderzoek zijn de kernwaarden van de gemeente Emmen opgehaald en kwam ook de ambitie naar boven drijven: • Emmen is dé innovatieve kern in Noord- en Oost Nederland • Emmen is hét logistieke knooppunt tussen Randstad en NO Europa• Emmen is dé groeibriljant van Nederland 

Om deze ambitie te realiseren zijn reeds de eerste stappen gezet én houden we de vinger aan de pols om ook te kunnen anticiperen op die veranderingen waarop Emmen zelf geen invloed heeft.  

Al met al is de Strategienota 2030 een mooi startpunt geworden voor de nieuwe raadsperiode met ook het CDA aan het stuur om er voor te zorgen dat Emmen ook in de toekomst  de “place to be” is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 

Dirk van Dijken - CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.