17 december 2017

Fietsplan Emmen 2018-2024

In de commissievergadering van 27 november 2017 is het Fietsplan 2018-2024 besproken.

Dit Fietsplan is verdere uitwerking van het Gemeentelijk Vervoer Plan (GVVP) met als doel de fiets(er) meer ruimte te geven in de gemeente Emmen.

Er is een enquête gehouden onder bewoners, bezoekers en professionele organisaties waarbij de belangrijkste vraag was: Hoe zorgen we dat fietsen in Emmen aantrekkelijker wordt en blijft?

Het doel is om inwoners te verleiden om vaker de fiets te pakken en het moet vanzelfsprekend worden dat kinderen op de fiets naar school gaan.

Er komen goede fietsverbindingen die goed bewegwijzerd worden en veilig zijn. Veilig in relatie tot het autoverkeer, maar ook op het gebied van de verlichting. Ook aan de E-bike wordt aandacht besteedt; de e-bike is een uitkomst, maar zorgt ook voor gevaren, vooral omdat deze een stuk sneller is dan de gewone fiets.

De CDA-fractie heeft waardering uitgesproken voor het mooie Fietsplan waarbij de proef met lichtgevende fietspadmarkering en het compleet maken van het recreatief fietsnetwerk speciaal zijn benoemd. Zowel de recreatieve als de sportieve fietser kunnen profiteren van nieuwe verbindingen tussen bestaande fietsroutes.

René Wittendorp   CDA fractie Emmen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.