02 januari 2018

Gezocht: enthousiaste bestuursleden voor CDA Emmen!!

Het CDA,  afdeling Emmen is voor versterking en verjonging op zoek naar enthousiaste bestuursleden (v/m) voor diverse functies. Wij denken  aan mensen met verstand van en/of affiniteit met HRM,  ICT, PR, financiën of andere gebieden.Het bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris en penningmeester  uit  vier leden  met verschillende taken. Het zittende bestuur is flexibel en afhankelijk van uw kennis en ervaring ruilen we graag  op nu vervulde functies, zodat u een passende plek binnen het bestuur kunt vervullen.

Bij plaatsnemen in het bestuur kunt u denken aan één of meer  van de volgende taken en verantwoordelijkheden:

• Het voorbereiden van de deelname aan de raadsverkiezingen. Dit houdt in het werven van kandidaat-raadsleden, het  (mede) opstellen van het programma en het voeren van de campagne. Hiervoor doet het bestuur een beroep op werkgroepen, raadsleden en kandidaten.  Daarnaast voeren we ook campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen.

• Het onderhouden van contacten met de CDA-fractie en de leden van het college die het CDA daarin vertegenwoordigen.  Tevens worden met deze vertegenwoordigers  functionerings-  en beoordelingsgesprekken gevoerd door een bestuurslid. Fractievergaderingen, vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad  worden planmatig bijgewoond.

• Het onderhouden van contacten met het Provinciaal Bestuur en het landelijk CDA. Eén van de bestuursleden heeft zitting in het Provinciaal Bestuur. De afdeling Emmen wordt ook vertegenwoordigd op het landelijk Partijcongres en er is geregeld contact met de CDU in Meppen (D).

• Het leggen en onderhouden van contacten met de leden en de kiezers. Hiertoe behoren  onder meer ledenwerving en ledenzorg, alsmede het in samenwerking met de fractie beleggen van openbare bijeenkomsten en bijwonen van werkbezoeken  en vanzelfsprekend het houden van ledenvergaderingen.

Van u als nieuw bestuurslid wordt verwacht dat u:

• Lid bent van het CDA, in ieder geval op het moment van benoemen.

• Gedreven wordt door de kernwaarden van het CDA (gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid).

• Zich opstelt als teamlid binnen het bestuur.

• De ruimte vraagt en neemt om op eigen wijze invulling te geven aan de aan u toevertrouwde  taken.

• Vaardig bent met de computer. 

• Beschikbaar bent vanaf voorjaar 2018 gedurende tenminste een periode van vier jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Tiddo Mendelts (voorzitter@cdaemmen.nl) tel. 0591-677048 of de secretaris, Edith Neutel (secretaris@cdaemmen.nl). 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.