24 juni 2021

Jaarrekening 2020

Kijkend naar wat voorligt : helemaal akkoord om de jaarstukken vast te stellen en het voordelig resultaat van 2,3M in de algemene reserve te storten. Zoals in de commissie vergadering besproken zijn we blij dat op een aantal gebieden een opwaartse lijn te zien is en dan heb ik het bijvoorbeeld over het weerstandsvermogen. Maar naast het vaststellen van de jaarstukken doen we hier de oproep om de vinger aan de pols te houden op diverse gebieden die ik straks zal benoemen. 

In de commissie vergadering zijn we begonnen met Corona en de impact ervan. Grote impact, niet alleen in financiële zin maar ook sociaal – maatschappelijk. Ik sprak zondag met een kennis die een jaar lang NIETS heeft verdiend en sprak over jaren van herstel. 

2020. Voor velen een figuurlijke periode van droogte. Geen klanten voor ondernemers, eenzaamheid bij ouderen, geen reguliere operaties, geen sociale contacten, geen lessen op school en ga zo maar door. Droogte. 

En nu er langzamerhand weer wat kan (het begint zeg maar wat te miezeren) hopen we dat alles weer snel normaal zal worden. Klimaatverandering laat echter zien dat er na extreme droogte het niet gaat miezeren maar gaat stortregenen. Water loopt overal heen. Het loopt zeg maar anders dan gedacht. En is dat bij ons ook zo ? 

Een hoosbui aan evenementenvergunning aanvragen zou kunnen zorgen voor overbelaste ambtenaren. 1700 reguliere heup, schouder & knie operaties op een wachtlijst bij TREANT heb je niet zomaar weggewerkt. Daarom vragen we ook hier aandacht voor de structurele en uitgestelde effecten van corona. Hoe gaat het straks met de jeugd (wat doet een jaar op een studentenkamertje met je en zijn scholieren in het BO en VO achterop geraakt), Hoe gaat het straks met onze ouderen, met de horeca (In Groningen zag in 3 min 21 thuisbezorg scooters voorbij vliegen) Hoe gaat het met de detailhandel, de zorg en sportclubs (krijgen ze weer de leden terug)

Kortom: kijkend naar wat voorligt : helemaal akkoord om de jaarstukken vast te stellen maar tevens de oproep om de vinger aan de pols te houden op al die gebieden die ik zojuist heb aangestipt.  
 

Dirk van Dijken - CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.