25 juli 2022

Jaarrekening 2021

CDA Emmen niet blij met een onvoldoende op aanbestedingen 

 

2021. Een jaar waarin Corona ons leven voor een groot deel bepaalde. We zijn het nu alweer bijna vergeten maar de zorgen waren groot. Zorgen over onze jongeren, over de soms ernstige gezondheidseffecten, over onze ondernemers en ga zo maar door.

 

CDA is blij met het positieve financiële eindresultaat van € 17 miljoen. Bezuinigingen en behoedzaamheid hebben effect gehad. Maar ook doorgeschoven investeringen, hogere rijksbijdragen, mooie resultaten op de bedrijfsvoering en minder aanspraak op de zorg hebben bijgedragen aan het resultaat.

 

Blij zijn we met de boost die het weerstandsvermogen heeft gekregen. Eindelijk zitten we weer op het niveau waar we willen zijn. Dit is dan ook het moment waarop naar onze beleving de discussie mag worden gevoerd of we de Enexis aandelen nog wel (voor een deel) willen meenemen. Wat ons betreft nemen we Enexis aandelen voor een groter deel niet meer mee en verzekeren we onszelf van het jaarlijkse dividend.

Niet blij zijn we met het oordeel met beperking. Emmen krijgt een onvoldoende op hoe zij de aanbestedingen uitvoert. En de woorden minder blij is een understatement. We zijn er chagrijnig van. Dit moet echt anders. Het grote verschil komt dit keer door de subsidies met inkoopkarakter. Diverse werkzaamheden die we nu nog subsidiëren hadden eigenlijk aanbesteed moeten worden. Maar soms willen we dat ook gewoon niet. De wethouder noemde in de commissie vergadering Stichting Veiligheidszorg die goed werk verricht. Begrijpelijk en dan ook logisch dat we hiervoor alleenrecht hebben opgetuigd.

 

We hebben het college nog gevraagd of er nog over gedacht wordt andere werken in de toekomst aan te besteden? Gevraagd is naar een lijst met werken die hier onder vallen zodat we hierover gediscussieerd kon worden. Samen op zoek  naar een evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid.

 

Verder zijn we akkoord gegaan met het vaststellen van de jaarstukken 2021 en met het storten van het voordelig rekeningresultaat in de algemene reserve.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.