27 juni 2021

Naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Geachte leden,

Het CDA heeft het zwaar, dat is u vast niet ontgaan. De (voornamelijk) 'Haagse perikelen' vinden overal in de partij hun weerklank. De partijtop doet er alles aan om transparant te zijn en is in veel zoommeetingen de afgelopen weken met de leden in gesprek geweest. 

Maar wij in Emmen staan niet stil! We zijn onder andere druk bezig met het samenstellen van een lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En daarover willen wij u in deze mail bijpraten. 

De kandidaatstellingscommissie (soms ook wel vertrouwenscommissie genoemd), is in een aantal vergaderingen bezig geweest met het verzamelen van namen van mensen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad voor het CDA óf die belangstelling hebben getoond in een plaats op de lijst van kandidaten. 

Wat hebben we gedaan?

  • het bestuur heeft een fractieprofiel en een profiel voor een raadslid vastgesteld;
  • het bestuur heeft de kandidaatstellingscommissie ingesteld onder voorzitterschap van Henk Jumelet;
  • aan de leden is een mail gestuurd om te vragen of de leden zelf belangstelling hebben, of om namen van mensen door te geven die mogelijk interesse hebben;
  • we hebben een Facebook post gemaakt waarin we mensen in de gemeente Emmen uitnodigen zich te melden;
  • het bestuur van Emmen heeft met de zittende raadsleden en commissie- en steuncommissieleden gesproken over hun afgelopen (ruim drie) jaren en hun toekomstplannen voor de volgende periode;
  • de kandidaatstellingscommissie heeft een aantal mensen gesproken die belangstelling hebben;
  • we hebben de fractieleden gevraagd mee te denken en vraagbaak te zijn voor aspirant kandidaten die meer willen weten over het raadslidmaatschap;
  • iedereen heeft informatie toegestuurd gekregen over de kandidaatstellingscommissie en de profielen;
  • de kandidaatstellingscommissie heeft nauw contact met de mensen van de campagnecommissie en de programmacommissie.


In augustus en september gaat de kandidaatstellingscommissie de sollicitatiegesprekken voeren met iedereen die zich kandidaat wil stellen. 

In de najaarsvergadering in november wordt de lijst met kandidaten aan de leden voorgelegd.


We hopen u hiermee op de hoogte gebracht te hebben van waar we mee bezig zijn. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter van het bestuur en/of de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. 


Met vriendelijke groeten,

 

voorzitter bestuur CDA Emmen: Anne-Marie Veldhuijzen van Zanten

voorzitter kandidaatstellingscommissie: Henk Jumelet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.