31 oktober 2021

Resultaat enquête m.b.t. stijgende energieprijzen

De laatste maanden rijzen de gasprijzen en de daaraan gekoppelde prijzen van elektriciteit naar ongekende hoogtes. Dit heeft op korte termijn of op langere termijn gevolgen voor iedereen. De hoogte van de stijging van de maandelijkse kosten is per huishouden verschillend en is afhankelijk of men een flexibel of vast contract heeft en in geval van vast contract hoe lang het nog duurt, voordat het contract afloopt. Daarnaast is het uiteraard afhankelijk hoeveel energie men nu gebruikt. Daarbij speelt  de isolatie van het huis en of men zelf al stroom opwekt via zonnepanelen een grote rol.

Om hier een beeld van te krijgen wat dit voor de inwoners van Emmen betekent, heeft de fractie van het CDA in Emmen een poll uitgezet. Deze is door 40 personen ingevuld.

25% heeft een variabel contract of een contract, dat tijdens de winter zal aflopen. Zij zullen op korte termijn met de extreme prijsstijgingen geconfronteerd worden.

Bij het gering aantal reacties met huurwoningen kwamen zowel goed als slecht geïsoleerde woningen voor. De huurder is afhankelijk  van de verhuurder om de isolatie van de woning te verbeteren. Het aantal reacties met huurwoningen was te gering om conclusies hiervoor te trekken.

Ruim 85% heeft een eigen woning, waarvan de helft is voorzien van zonnepanelen en heel goed is geïsoleerd. Zij hebben geen grote moeite om de verhoging van de energieprijzen op te brengen.

Van de rest heeft ruim de helft geen financiële mogelijkheden om het huis beter te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen.

40% geeft aan de verwachte verhoging op te kunnen brengen, maar dan wel te moeten bezuinigen op andere zaken.

Meer dan 10% geeft aan de verhoging niet op te kunnen brengen en daardoor waarschijnlijk in de financiële problemen te komen.

Conclusie: De gevolgen van de extreme prijsstijgingen van gas en elektriciteit zal op langere termijn iedereen treffen, maar wanneer en in welke mate is afhankelijk van de persoonlijke situatie

De CDA fractie zal de resultaten betrekken bij de begrotingsbehandeling voor 2022 en zal de het resultaat delen met de betreffende Tweede Kamerleden.

 

Dirk van Dijken en Theo Gerth (CDA fractie)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.