12 november 2020

Verslag ALV CDA Emmen 6 november 2020


Een nieuwe vorm van een ALV. Vanwege Covid19 waren wij genoodzaakt om onze ALV online te houden. Als bestuur hebben wij getracht u, als leden, zo goed mogelijk hierin te betrekken. Allen die een mail adres hebben, zijn o.a. gevraagd deel te nemen aan de digitale vergadering via Zoom. Voor onze leden, waarvan wij geen mailadres hebben, is per post om een mandaat gevraagd, c.q. reacties op het concept verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Wij, als bestuur, waren enorm verrast en verheugd om het feit dat velen van u ons het mandaat hebben gegeven en dus het vertrouwen heeft toegekend. 
Het doet ons goed dat u met zovelen heeft gereageerd, soms met prachtige persoonlijke brieven erbij. Prachtig, waarvoor dank!

In onze online-ALV hebben wij alle jaarverslagen en begrotingen van de afdeling kunnen vaststellen. Evenals het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen. Eline Vedder heeft ons bijgepraat en vragen beantwoord over het verkiezingsprogramma. 

Onze nieuwe fractievoorzitter René Wittendorp heeft zich voorgesteld. Robert Kleine, onze wethouder, heeft ons kort bijgepraat over de gemeentelijke begroting  

Met instemming van de vergadering hebben wij een nieuw bestuurslid welkom mogen heten; Casper van den Berg, 22jaar. Wist u dat daarmee de gemiddelde leeftijd van ons bestuur op 38jaar zit? We hebben een dynamisch en enthousiast bestuur.
Het bestuur blijft verder zoeken naar nieuwe bestuursleden, van alle leeftijden.

Het was een bijzondere ervaring om dit zo mee te mogen maken. Wel blijft onze voorkeur uitgaan naar een fysieke ALV. Zodra het weer verantwoord is en wij weer bij elkaar mogen komen nodigen wij u van harte uit, en hopen u dan weer te mogen ontmoeten. Uw stem en mening doen er bij ons toe!  Wij gaan er dan “een feestje” van maken.

Om af te sluiten met een gedeelte uit de overdenking: “Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid – een voorgevoel dat de toekomst niet eenvoudig een groei van het bestaande kan zijn. Kracht en prestatie hebben de menselijke dimensie nodig van solidariteit, in samen denken en in samen doen. Het is fundamenteel dat wij gemeenschap blijven en dat bewijzen door inspanning in saamhorigheid en zelfbeperking in vrijheid.”

Wij hopen u in goede gezondheid weer te mogen treffen. Mocht u vragen hebben of behoefte aan een gesprek, bel, mail of stuur gerust een brief.  

Hartelijke groet, 
Namens Bestuur CDA Emmen
Danny Smit
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.