11 maart 2019

Was- en strijkservice

De CDA-fractie werd begin maart  benaderd door mensen, die Huishoudelijke Hulp vanuit de WMO (met daarin wassen en strijken) ontvangen. Ze hadden een brief ontvangen van de gemeente en ook namens de 4 zorgaanbieders voor Huishoudelijke Hulp. In die brief werd medegedeeld, dat per 1 mei de was- en strijkservice niet meer thuis door de Huishoudelijke Hulp zal worden uitgevoerd, maar dat, als men dat wenst, dat gedaan kan worden door  een centrale Wasservice waarbij de kleding 1 x per week opgehaald en teruggebracht wordt. Wil men dat niet, dan moet men zelf voor eigen kosten zorgen voor schone kleding.

Naar aanleiding daarvan stelde de CDA fractie in de commissie van maart een aantal vragen aan de wethouder: 

Klopt het, dat de was- en strijkservice per 1-5-2019 centraal wordt georganiseerd en dat daarmee de taak van de Huishoudelijke Hulp verkleind wordt?

Mensen voelen zich overvallen. Voor veel mensen is dit een grote stap. Men moet nu direct een formulier invullen of men gebruik gaat maken van de centrale was-en strijkservice en daarmee  de kleding buitenshuis laat wassen en strijken.  Was het niet beter geweest dit  meer gefaseerd te doen?

Wassen en strijken is in het verleden nogal vaak een bespreekpunt geweest in deze raad. Nu worden we daarop aangesproken, terwijl we van niets weten. Waarom zijn we als raad daar van te voren niet over ingelicht?  

De wethouder gaf aan, dat men al lang bezig was om de was- en strijkservice anders te organiseren en dat er al eerder mededelingen hierover waren geweest.

In de raadsvergadering van 28 maart gaf de wethouder aan, dat de wijziging voorlopig is opgeschort en dat men onderzoekt hoe hoe men verder moet met was- en strijkservice in de WMO.

 Theo Gerth  - CDA fractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.