04 november 2018

Waterschap Hunze en Aa's

In de ledenvergadering van 31 oktober werd de vraag gesteld over naam van het waterschap Hunze en Aa's. Hermien Plas-Kerperien geeft hieronder uitleg:

 

Even voorstellen

Ik ben Hermien Plas Kerperien en woon samen met mijn partner Jan en  onze dochters Helen en Ilse in Weerdinge. Thuis hebben we ruim 250 schapen. In het lammerseizoen is het een drukte van jewelste, dan lopen er ruim 500 lammeren extra bij.

Ik ben van origine geograaf/planoloog van beroep, en werk ruim 20 jaar aan vele kleine en grote bouwplannen in Noord Nederland.  Dit doe ik bij het adviesbureau BügelHajema  in Assen en dat bevalt mij goed. 

Daarnaast mag ik sinds 2015 zitting hebben in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s.  Vaak wordt de naam van het waterschap verward met de gemeente Aa en Hunze, echter het is toch echt iets anders!

Waterschap Hunze en Aa’s

Het waterschap Hunze en Aa’s is in 2000 ontstaan en kent een omvang van  213.000 hectare. Het waterschapsgebied begint in het zuiden bij het Van Echtenskanaal in Klazienaveen, en loopt door tot de stad Delfzijl.  Het betreft een fusiewaterschap, bestaande uit de waterschappen Hunze en Aa, Dollardzijlvest en Eemszijlvest (gedeeltelijk).Tevens zijn er taken overgedragen van het Zuiveringsschap Drenthe en de dienst Zuiveringsbeheer van de provincie Groningen.

Het waterschap is genoemd naar de vijf belangrijkste beken in het gebied. Dat zijn de beken Hunze, de Drentsche Aa, de Mussel Aa, de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Deze vormen samen de naam “Hunze en Aa’s”, met als meervoud de Aa’s, omdat het meerdere beken zijn.

Droogte

Het waterschapswerk bevalt mij prima. Ik kan mijn kennis en kunde van het landbouwbedrijf, mijn professie als geograaf en mijn ervaring als voormalig bestuurs- en  raadslid in Emmen daarbij goed gebruiken.  Het jaar 2018 was een erg spannend waterschapsjaar. Denk maar aan de strenge vorst en de natheid in het voorjaar en vervolgens de hete, droge lange (na)zomer. Vele medewerkers van het waterschap hebben met name in de zomer een tandje bij moeten zetten om voldoende water aan te voeren. De akkergewassen op het land zouden anders verdrogen en de vissen in de sloten dood gaan. Naast de extra menskracht zijn er ook meer kostenposten geweest, bijvoorbeeld door de inzet van extra waterpompen en generatoren.  Binnenkort zullen we als waterschap dit bijzondere droge jaar evalueren en waar mogelijk maatregelen voor de toekomst nemen.

Verkiezingen maart 2019

Eind oktober ben ik door de leden van het CDA Emmen unaniem geplaatst op nummer 2 van de kieslijst voor de verkiezingen in maart 2019. Ik wil de CDA-ers hiervoor hartelijk bedanken. Ik heb er veel zin om mijn werk de komende jaren voort te zetten!  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.