25 juli 2022

Woningbouw Zandpol Mulderstraat

Het CDA is tegen verkleining woningvoorraad Zandpol.

De CDA fractie is uiteraard tevreden dat er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de woningvoorraad in Zandpol maar zette grote vraagtekens bij de verkleining van de woningvoorraad. Het college is namelijk van plan om aan de Mulderstraat niet 3 twee_onder_een_kap woningen te bouwen maar 2 of 3 vrijstaande woningen te realiseren.

Ook de EOP vroeg zich af of, met de huidige krapte op de woningmarkt, het de juiste keuze is om hier niet 6 maar 2 of 3 woningen te realiseren. Zelfs in het coalitieakkoord wordt ingezet op uitbreiding van de woningvoorraad zodat inwoners de mogelijkheid houden om in hun eigen dorp / wijk een betaalbare woning te kunnen vinden. We weten allemaal hoe moeilijk het voor starters of jonge gezinnen is om een betaalbare woning te kunnen vinden in deze woningmarkt.

 

CDA Emmen zou graag zien dat het college samen met de EOP gaat kijken of het huidige bestemmingsplan niet beter aansluit bij de huidige vraag in de woningmarkt. Het college hield echter vast aan de verkleining van de woningvoorraad wat de CDA fractie deed besluiten tegen te stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.