Harde aanpak van verloedering; een mooie schone gemeente.

De basis moet op orde zijn.

Wegen en groen worden onderhouden, de omgeving is schoon.

Ook dat doe je met elkaar. Gedeelde verantwoordelijkheid.

Het openbaar gebied is van alle inwoners samen.

Leegstaande panden verminderen het straatbeeld.

Het is belangrijk om vestigingsklimaat verbeteren en zo nodig te saneren. Ook staan we voor ‘schoon op de lange termijn’.

Afvalscheiding is belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.