Ledenvergadering 15 november 2017

Op woensdag 15 november is er een ledenvergadering van het CDA Hoogeveen. Tijdens deze vergadering zal de kandidatenlijst van het CDA voor de raadsverkiezingen in 2018 worden vastgesteld.

Locatie: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 30, Hoogeveen.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling agenda

4. Verslag ALV van 11-10-2017

5. Bestuurssamenstelling

6. Vertrouwenscommissie. De heer Thijs Leistra, voorzitter van de vertrouwenscommissie, presenteert de kandidaten voor de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

PAUZE

7. Kennismaking nieuwe kandidaten - Erik Giethoorn

8. Rondvraag

9. Sluiting

Na afloop informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.