06 november 2021

Algemene ledenvergadering

Beste leden,
 

Het wordt de komende tijd weer een (in)spannende en leuke periode. De laatste loodjes van ons huidig college en de opmaak naar de gemeenteraadsverkiezingen! De kandidatenlijst voor de gemeenteraad verkiezing 2022 is klaar en wij willen graag u stem horen over de bijgevoegde kandidatenlijst. Op woensdag 10 november zal de kandidatenlijst aan u worden gepresenteerd, en kunt u hierover meepraten. We hopen u op woensdag 10 november 2021 graag te ontmoeten.

DE AGENDA KUNT U OOK HIER DOWNLOADEN

Uitnodiging ALV 10 november 2021

Locatie: Ichtuskerk, Rozenstraat 1, 7906 KR Hoogeveen, zaal open vanaf 19.30 uur

 Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling agenda
  4. Verslag ALV 11-10-2021
  5. Vaststelling Partijprogramma, speerpunten Gemeenteraadsverkiezing 2022

Pauze

6.Vertrouwenscommissie: Hennita Schoonheim, voorzitter van de vertrouwenscommissie presenteert de kandidaten voor de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

7. Vaststelling lijst Gemeenteraadsverkiezing 2022

8. Kennismaking nieuwe kandidaten – Annette Jansen-Brandsema

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

De Ichtuskerk houdt zich streng aan de corona regels. Er moet een deelnemerslijst vooraf aangeleverd worden. We verzoeken u dan ook u op te geven als u wilt deelnemen aan de vergadering. Dit kan per mail of telefonisch bij de secretaris: Aline.masselink@outlook.com, tel.nr. 06-35310119.

De zaal is vanaf 19.30 uur voor u geopend. Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering en het Partijprogramma ligt daar voor u ter inzage klaar. Wilt u het verslag en/of het Partijprogramma van te voren thuis ontvangen, op papier of per mail, kunt u dit melden bij mevrouw A. Masselink.

Amendementen op het partijprogramma kunnen aangeleverd worden, bij de secretaris, tot uiterlijk vrijdag 5 november 2021.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.