17 november 2021

Amendementen CDA Hoogeveen halen het niet

“Meerderheid Raad wil vrijgekomen middelen niet besteden aan ‘Visie op Sport in Hollandscheveld e.o.’ en ‘Continuering Hoogeveen On Stage’.”

In de begroting was door het stoppen van STIB op eens € 50.000 over. CDA Hoogeveen wilde deze middelen inzetten voor twee andere doelen. Voor het kunnen blijven organiseren van het succesvolle event ‘Hoogeveen On Stage’ en voor de inwoners van Hollandscheveld e.o. om een volgende fase in te kunnen met hun Visie op Sport in en voor de regio. Helaas werden beide amendementen verworpen.

On Stage
Klaas Kroezen, raadslid: “Het idee was € 10.000 beschikbaar te stellen voor de continuering van ‘Hoogeveen On Stage’;  een succesvol event om jongeren in contact te brengen met bedrijven in de gemeente en andersom.” Wethouder Ten Kate ontraadde het amendement CDA Hoogeveen met de opmerking ‘dat dit helemaal niet nodig was, omdat er geld voldoende was zonder subsidie van de gemeente.’ Het amendement haalde het niet. De organisatie van ‘Hoogeveen On Stage’ herkend de argumentatie van Ten Kate niet, en wil graag weten waar de wethouder deze aanname vandaan haalt. “We hopen van harte dat dit unieke, regionale samenwerkingsinitiatief in en voor onze gemeente ook in 2022 kan plaatsvinden. We volgen dit uiteraard nauwlettend!”

Visie op Sport in Hollandscheveld
De resterende € 40.000 wilde het CDA gebruiken voor het inhuren van deskundigen om samen met inwoners en bestaande sportvoorzieningen in Hollandscheveld e.o.  verdere visie te ontwikkelen voor het sporten in deze regio. De noodzaak om wat doen is er erg groot, de saamhorigheid in het dorp om daar samen ook een rol in te pakken ook. “Dat hebben we als CDA ter plaatse gezien. Hollandscheveld is een dorp dat graag de handen uit de mouwen steekt. Er zijn al mooie en zeer realistische ideeën. Die vragen nu een volgende -meer deskundige- blik en doorontwikkeling”, zegt Erik Jan Kreuze, raadslid. CDA Hoogeveen denkt dat het initiatief als ook de sportplannen van dit dorp ter inspiratie kunnen dienen voor andere dorpen in de gemeente.

Het college stelt ‘dat inhoudelijk de prioriteit in deze vervangingsinvesteringen nog niet volledig inzichtelijk is en daarmee ook nog niet is bepaald.’ Het ontwikkelen van een visie voor Hollandscheveld vinden zij onjuist. Het zou verkeerde verwachtingen kunnen geven en zij wensen eerst te onderzoeken waar de prioriteiten liggen in de gemeente als het gaat om sportvisie. “Gezien de staat van de gebouwen is het helemaal niet onlogisch dat hier verwachtingen gewekt worden. We hebben het eerst over een visie, dan over prioriteitstelling en dan nog een meerjarenbegroting. Gaat u er zelf maar eens kijken”, aldus Kreuze. Inmiddels weten we dat de wethouder een afspraak heeft gemaakt. Helaas werd de motie niet aangenomen. De stemmen van het CDA Hoogeveen, SGP en de PvdA (samen goed voor 10) bleken helaas niet voldoende deze beschikbare middelen in te zetten voor een Visie op Sport voor Hollandscheveld e.o. “We betreuren dit zeer. Dit was letterlijk een sportieve en innovatieve stap geweest voor heel de regio. Het staat in ons Partijprogramma, we geven dit niet op.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.