13 april 2023

CDA dient samen met GroenLinks, SGP en SP een amendement in over omgevingsfonds bij zonneroute A37

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 april heeft CDA-raadslid Erik-Jan Kreuze samen met GroenLinks, SGP en SP een amendement (wijziging) ingediend over een omgevingsfonds bij het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37. En dan met name over de wijze waarop geld in dit fonds stroomt.

In het beleidskader wordt goed ingezet op lokaal eigendom, wat de CDA-fractie tot tevredenheid stemt. Toch heeft Kreuze zijn zorgen over het lokaal eigendom. Kreuze licht toe: “in de vorige raadsperiode hebben voormalig CDA-raadslid Klaas Kroezen en ik ons ingezet voor de verplichte betrokkenheid van dorps- en energiecoöperaties bij zonneparken. Coöperaties als de Groene Wieken creëren immers draagvlak en zorgen ervoor dat onze inwoners profiteren van de opgewekte zonne-energie. Toen was daar nog geen draagvlak voor. Dat komt nu wel in dit beleidskader terug, maar toch hebben wij onze zorgen of het lokaal eigendom wel goed geborgd is. Het is namelijk omgeven van onzekerheden. Zo is het maar de vraag of lokale coöperaties hun deel van het vermogen bijeen kunnen krijgen. Bovendien zijn de onderlinge verhoudingen tussen bijvoorbeeld een ontwikkelaar en lokale coöperaties nog niet helder. Ook is de methode om inkomsten voor de samenleving te bereiken afhankelijk van invloed en (machts-) verhoudingen. Daarom hebben we een amendement ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de bijdrage van het zonnepark voor de samenleving.”

In het amendement wordt voorgesteld om naast het percentage lokaal eigendom een stichting op te richten voor een omgevingsfonds. Dit fonds ontvangt jaarlijks een afdracht van 1% van de opbrengsten dat ten goede moet komen aan de leefbaarheid van de omgeving. Het amendement kon helaas niet op een raadsmeerderheid rekenen. Het amendement werd met 10 stemmen voor (CDA, GL, SGP en SP) en 18 tegen (GB, PvdA, VVD, CU, D66 en FvD) verworpen.

Het CDA stemde natuurlijk wel in met het kader en wenst de colleges van Hoogeveen, Emmen, Coevorden, de provincie Drenthe en zeker ook de verschillende energiecoöperaties uit de gemeenten veel succes met het opstarten van zo’n groot en impactvol project.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.