17 mei 2018

CDA doet mee aan protestmars vóór Bethesda

Gisteren heeft de CDA-fractie besproken hoe om te gaan met het voorgenomen besluit van Treant om de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in Bethesda te sluiten. Al eerder deze week hebben we mondelinge vragen aan de wethouder zorg aangekondigd en onze eerste reactie gegeven op het besluit. Vanavond zullen de mondelinge vragen in de gemeenteraadsvergadering worden behandeld. 

De SP heeft voor zaterdag een protestactie aangekondigd. De CDA-fractie en CDA-kamerlid Agnes Mulder zullen deelnemen aan dit protest. We ondersteunen ook de oproep om zoveel mogelijk inwoners op de been te krijgen; het moet Treant duidelijk worden gemaakt dat Hoogeveen dit besluit niet pikt. 

Vandaag hebben we de burgemeester gevraagd een extra fractievoorzittersoverleg te beleggen om te bespreken hoe we ons verder raadsbreed in kunnen zetten voor behoud van ons Bethesda. Ondertussen zal het CDA zich blijven verdiepen in de materie van de ziekenhuiszorg in Drenthe. Behoud van goede zorg houdt namelijk meer in dan demonstreren en tegen iedere verandering zijn. Het vraagt ook visie, meepraten over het oplossen van problemen en durven meedenken over nieuwe manieren om onze zorg te organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.