06 maart 2018

CDA-fractie zet druk op Energievisie

CDA ongeduldig over energievisie Hoogeveen

Op 11 oktober 2016 hield wethouder Vos (ChristenUnie) een avond voor inwoners, bedrijven en organisaties om samen te bedenken waar de energie van de toekomst vandaan moest komen. Doel van de avond: het schrijven van een brede visie voor de duurzame energievoorziening van gemeente Hoogeveen. Inmiddels is het bijna anderhalf jaar later en vraagt de Hoogeveense CDA-fractie zich af waar de energievisie blijft.

Volgens CDA-raadslid Klaas Kroezen vindt iedereen het belangrijk dat er snel meer duurzame energie wordt gebruikt, ook in de Hoogeveense gemeenteraad. Hij begrijpt dan ook niet waarom de visie zo lang op zich laat wachten. De bijeenkomst in 2016 was volgens hem juist heel succesvol en gaf alle aanleiding om snel stappen te zetten, maar ook de aanwezigen op die bijeenkomst hebben vervolgens anderhalf jaar niets meer gehoord.

Gevolg van het uitblijven van de energievisie is dat er in de Hoogeveense raad steeds over kleine stukjes duurzaamheid wordt gedebatteerd. In december ging het over een ‘afwegingskader zonne-energie’ omdat er volgens het college zo veel aanvragen waren dat er snel regels moesten komen. In andere vergaderingen ging het over gasloos bouwen of windmolens, omdat andere partijen moties indienden om de wethouder aan te zetten tot meer actie. Bij die discussies wordt de energievisie steeds genoemd, maar het CDA is het wachten zat. De partij wil nu snel het complete verhaal op tafel hebben. Kroezen realiseert zich dat dit deze raadsperiode niet meer gaat lukken, maar wil in het coalitieakkoord voor de volgende periode harde afspraken zien over de termijn waarop de visie er nu wel komt.

Zelf gelooft Kroezen in verduurzaming via energiecoöperaties. Een energiecoöperatie is een groep inwoners, bijvoorbeeld een compleet dorp, die gezamenlijk energie opwekt. Volgens Kroezen moet de gemeente het opzetten van deze coöperaties aanmoedigen en ondersteunen. ‘Zo maak je van de energiemarkt weer een lokale markt waar mensen zelf grip op hebben en zelf de vruchten van plukken,’ aldus Kroezen.

Om mensen te informeren en enthousiast te maken voor energiecoöperaties organiseert het CDA een inspiratiebijeenkomst over dit onderwerp. Op 9 maart zijn geïnteresseerden van 17.00u tot 19.00u welkom in de CDA-winkel aan de Hoofdstraat 107. Er zullen broodjes aanwezig zijn, aanmelden is daarom gewenst en kan via info@samenthuisinhoogeveen.nl. De uitleg wordt verzorgd door Henk Lammers van energiecoöperatie Reestdal Energie, Stichting Samen Energie Neutraal en CDA-Kamerlid Agnes Mulder. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.