24 november 2020

CDA: Graag duidelijkheid kavels nieuwbouw Noordscheschut

CDA wil duidelijkheid over nieuwbouw Noordscheschut

 

CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwbouw in Noordscheschut. De partij wil duidelijkheid over het moment dat de kavels te koop worden aangeboden aan de belangstellenden zodat zij weten wanneer zij een start kunnen maken met de bouw van een woning. Daarnaast wil de partij weten wat de voor- en nadelen zijn van de keuze om de herontwikkeling en dus ook de verkoop van de kavels via projectontwikkelaar Vadémo te doen in plaats van via de gemeente.

Als sinds mei 2018 wordt er met belangstellenden gesproken over nieuwbouw in Noordscheschut op een perceel grond in bezit van de gemeente. September jongstleden is het concept bestemmingsplan opgesteld en naar de (wettelijke)overlegpartners gestuurd voor een eventuele reactie. Er zijn reacties binnengekomen en na de verwerking hiervan kan het bestemmingsplan aan het college worden voorgelegd.
CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop geeft aan: ‘Afgelopen week ontvingen de belangstellenden het bericht dat de gemeente er positief tegenover staat om de betreffende grond aan projectontwikkelaar Vadémo te verkopen. Deze projectontwikkelaar zal de totale herontwikkeling en dus ook de verkoop van de kavels doen.’
Vadémo doet eveneens de ontwikkeling van de grond gelegen ten noorden van het perceel van de gemeente in Noordscheschut, aan de Boogerdweg.

CDA Hoogeveen wil daarom weten welke voor- en nadelen de herontwikkeling en dus ook de verkoop van de kavels via projectontwikkelaar Vadémo, in plaats van via de gemeente, met zich meebrengt voor zowel de gemeente als de belangstellenden. Daarnaast vraagt de partij om duidelijkheid over het moment dat de kavels te koop worden aangeboden aan de belangstellenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.