10 november 2021

CDA heeft zorgen over vergunningverlening

CDA wil dat de vergunningverlening op orde is (Omgevingswet)

CDA Hoogeveen heeft begrepen dat de gemeente Hoogeveen er in een tweetal situaties niet in is geslaagd om de aangevraagde omgevingsvergunning tijdig af te wikkelen. Hierdoor zijn beide vergunningen van rechtswege, dus automatisch, verleend. 

Wij vinden dit een ongewenste situatie aangezien deze vertraging bijzonder vervelend is voor de aanvrager en voor frustratie en teleurstelling zorgt wat betreft de dienstverlening van de gemeente.

Daarnaast heeft er nu geen toetsing door de gemeente plaatsgevonden bij deze vergunningsaanvragen.

Daarom heeft CDA Hoogeveen hierover de volgende vragen gesteld aan het College:

1. Welke leges moet een aanvrager betalen als een vergunning van rechtswege, dus automatisch, wordt verleend?

2. Wat is uw mening over het feit dat er nu omgevingsvergunningen van rechtswege, dus automatisch, worden verleend?

3. Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat een aanvraag van een omgevingsvergunning tijdig afgehandeld wordt?
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.